Beleidsplan TakaTuka Foundation 2018

 

In de afgelopen jaren hebben we een diversiteit aan projecten ondersteund. We stellen geen specifieke voorwaarden aan de aard van onze projecten, maar wel moeten vrouw en kind centraal staan. In 2018 houden we ook hier aan vast. We merken dat we vaker een verzoek tot ondersteuning krijgen van stichtingen die, zoals wij dat ervaren, semi-professioneel of professioneel zijn. Mede hierom willen we benadrukken dat wij ons met de TakaTuka Foundation specifiek richten op het particulier initiatief. Het zijn stichtingen die geleid worden door vrijwilligers en zich richten op kleinschalige projecten.

 

Onze ervaring is dat dergelijke projecten op zeer professionele wijze worden uitgevoerd door zeer bevlogen mensen. Het zijn de projecten met een kop en een staart en doelen worden in relatief korte tijd gerealiseerd. We willen met name jonge mensen aanmoedigen een aanvraag te doen. Het blijkt dat zij zeer innovatief zijn en werken vanuit het hart. Ze bereiken op gemakkelijke wijze de groep mensen die hulp nodig hebben en er is een natuurlijke connectie. Hierbij moet je denken aan praktische projecten. Dat betekend: niet te hoogdravend en uitvoerbaar door en voor de doelgroep.

 

De afgelopen tijd hebben we veel aanvragen gehad op het gebied van kennisprojecten. Dit blijken zeer kostbare projecten te zijn, dit omdat er salarissen uitbetaald moeten worden aan, niet zelden, Nederlandse projectmedewerkers. Wij nodigen graag stichtingen uit waarbij de doelgroep de hoofdrol speelt en met hen wordt gewerkt aan het uiteindelijke resultaat.