In 2019 hebben we een diversiteit aan projecten ondersteund. Naast dat we een grote donatie hebben gedaan aan Triodos Foundation, wat heeft geresulteerd in de ondersteuning van ruim 30 projecten, hebben we “direct” via de TakaTuka Foundation aan 28 projecten een financiële bijdrage kunnen leveren.

Zoals in het beleidsplan al beschreven hebben we het accent gelegd op projecten die gaan over de empowerment van mensen. Persoonlijke ontwikkeling en kennisoverdracht waren de twee trefwoorden hierbij. In een enkel geval zijn we hiervan afgeweken, zo hebben we bijvoorbeeld ook een aantal bouwprojecten (mede)gefinancierd. Wel betrof het hier dan projecten welke indirekt met ontwikkeling en kennisoverdracht te maken hadden.

Hieronder een opsomming van de projecten waarbij we “direct” betrokken waren.

 

 1. Stichting Start up for kids. Onderwijs. Peru.
 2. Stichting Kennis zonder grenzen. Bouw en empowerment. Burundi.
 3. Stichting Somali aid and development. Onderwijs en Gezondheid. Somalië.
 4. Stichting El Fuego. Bouw. Peru.
 5. Stichting Thai Child Development. Onderwijs. Thailand.
 6. Stichting Samay. Bouw en Onderwijs. Bolivia.
 7. Stichting Che Amigo. Empowerment. Argentinië.
 8. Stichting Plan Kiskeya. Gezondheid. Haiti.
 9. Stichting Wezen van Uganda. Onderwijs. Uganda
 10. Stichting Psychiatrie over de grens. Gezondheid en Kennisoverdracht. Nicaragua.
 11. Stichting Meandeleo. Onderwijs en Gezondheid. Kenia
 12. Stichting Harapan. Gezondheid. Indonesië.
 13. Stichting Stipulea. Empowerment. Tanzania.
 14. Stichting Beautiful Kidz Namibia. Onderwijs. Namibia
 15. Stichting Adwuma Ye. Empowerment. Ghana
 16. Stichting Kids in Crisis. Onderwijs en Empowerment. Nigeria.
 17. Stichting Karunia. Bouw en Gezondheid. Indonesië.
 18. Stichting Kumbatio Nederland. Bouw. Kenia.
 19. Stichting Africa Family Foundation. Onderwijs. Kenia.
 20. Stichting Isai Ma(I) Yam. Bouw en Empowerment. India
 21. Stichting Mayaschool Guatemala. Onderwijs. Guatemala.
 22. Stichting L’arche Kenya. Empowerment. Kenia.
 23. Stichting Kenya Child Care. Bouw. Kenia.
 24. Stichting Karamoja Arts. Bouw en Onderwijs. Uganda.
 25. Stichting Kinderhulp Bodhgaja. Onderwijs. India.
 26. Stichting Walanta. Onderwijs. Mali.
 27. Stichting Warmayllu. Onderweijs en Empowerment. Peru.
 28. Stichting Egoli Africa. Bouw en Onderwijs. Oeganda.